Edukacija za osobne asistente i korisnike usluga UOSI Slatina

Koordinatorica projekata Zajednice saveza udruga osoba s invaliditetom Marica Mirić sa suradnicima održala je edukaciju za pet novih osobnih asistenata i pet korisnika u okviru projekta Pružanje osobne asistencije a financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Slatinska Udruga opredijelila se za ovakav vid edukacije kako bi korisnici dobili što kvalitetniju uslugu što znači da asistenti uslugu trebaju pružati u vrijeme koje odredi korisnik , jednokratno ili višekratno dnevno, u bilo koji dan osim jednog slobodnog dana u tjednu kao i na mjestu koje određuje korisnik te na način na koji to korisniku najbolje odgovara. Na edukaciji je rečeno više o Konvenciji koja regulira sva te prava kao i prava o radnom odnosu u Udruzi.
Udruga osoba s invaliditetom u Slatini s ovih novih pet asistenata, pored ranije uposlenih, kao poslodavac u dvije godine trajanja raznih projekata, ostvarit će i 700.00,00 kuna poreza koje su prihod Grada i Županije.
S novih petero osobnih asistenata Ugovore u radu potpisala je prije nekoliko dana Diana Zelenka, predsjednica slatinske Udruge.