Klub žena

Poboljšati položaj žena s invaliditetom, promicati ravnopravnost spolova, uklanjati sve oblike diskriminacije nad ženama  s invaliditetom, osnaživati žene s invaliditetom za izlazak iz izolacije i za inkluziju u društvo, te ih poticati na učenje i kreativnost, cilj je projekta Klub Žena – Centar za podršku.

Klub žena organiziran je  u nastojanju implementacije neovisnog življenja žena s invaliditetom, promoviranja nediskriminacije, jednakih mogućnosti, potpunog sudjelovanja u društvu svih osoba s invaliditetom, osnaživanja, poštivana razlika i prihvaćanja invaliditeta kao sastavnice ljudske raznolikosti, promicanja dostojanstva i individualne neovisnosti , kao i  jednakosti između žena i muškaraca.

klubzena2Projekt se provodio na tri razine kroz:

edukativne programe

savjetovalište

kreativne radionice

 

 

Edukativni programi obuhvaćali su teme  „Promoviranje volonterstva“ i „Uključivanje volontera u projekt“, a provođeni su u Udruzi i osnovnim školama  OŠ J. Kozarca i E. Kumičića u Slatini.

Program kreativnih radionica provodio se kontinuirano tijekom trajanja projekta, a prema iskazanoj želji i afinitetima članova tjedno klubzena3naizmjenično (od dvije do četiri radionice mjesečno). Provedene su slijedeće radionice: likovna, oslikavanje svile, keramičarska, radionica ručnih radova,  radionica izrade nakita i decoupage.

Tijekom provedbe projekta u  Gradskoj galeriji i Hrvatskom domu, na Županjskom sajmu udruga, i raznim gradskim manifestacijama  organizirane su  izložbe unikatnih uradaka  članica Kluba izrađenih u kreativnim radionicama čime se doprinijelo intrgraciji žena s invaliditetom u lokalnu zajednicu.

Građani su u  tim prigodama upoznati s radom udruge kao i kreativnim mogućnostima koje svaka žena s invaliditetom posjeduje.