O nama

uosi_skupna

Udruga osoba s invaliditetom osnovana je u Slatini krajem 1987. godine. Svrha djelovanja Udruge je okupljanje i organiziranje aktivnosti te pružanje pomoći osobama s invaliditetom u svim oblicima radi zaštite i promicanja zdravstvenih, socijalnih i drugih interesa, ostvarivanja zakonskih prava, senzibilizacije javnosti za njihove specifične potrebe, njihovo osnaživanje za stjecanje kontrole nad vlastitim životom i aktivno uključivanje u zajednicu na području Grada Slatine te općina Voćin, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje i Čađavica, Grada Orahovice i općina Čačinci i Zdenci. Izjednačene mogućnosti i neovisno življenje osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici vizija je UOSI Slatina, a misija osigurati socijalnu uključenost OSI putem promicanja njihovih prava i osnaživanja za neovisno življenje i pružanje različitih socijalnih usluga.

Strateški su ciljevi Udruge:

• pružati socijalne usluge osobama s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije

• provoditi osnaživanje korisnika kroz psihosocijalno savjetovalište

• osigurati mobilnost organiziranjem prijevoza osoba s invaliditetom prilagođenim vozilom

• osigurati što neovisnije življenje osoba s invaliditetom kroz usluge osobnog asistenta i pomoći u kući

• osigurati uvjete za zdravstveno savjetovalište

• pokretati programe ekonomskog osnaživanja osoba s invaliditetom

• senzibilizirati javnost putem informiranja o potrebama i pravima osoba s invaliditetom

• periodično provoditi javne kampanje radi poboljšanja položaja osoba s invaliditetom

Udruga od svog osnutka 1987. godine kontinuirano djeluje i provodi mjere u cilju unapređenja kvalitete življenja osoba osoba oboljelih od mišićne distrofije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze, para i tetraplegičara, amputiraca i ostalih osoba s tjelesnim invaliditetom.

AKTIVNOSTI UDRUGE

U dugom razdoblju svoga djelovanja udruga je provela brojne aktivnosti:
1. edukacijski tečajevi u cilju promicanja Filozofije neovisnog življenja,
2. tematski okrugli stolovi o ljudskim pravima i dostojanstvu OSI, edukacije o pristupačnosti, o toleranciji, komunikologiji i prevenciji stresa, o prehrani o samozastupanju….,
3. sudjelovanje na simpozijima i skupovima SOIH-a i nacionalnih saveza (Simpoziji o osobama s invaliditetom, Skupovi o neuromišićnim bolestima, HEKUP…),
4. obilježavanje značajnih datuma (Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. 12., Europskog tjedna mobilnosti, Nacionalnog i međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama  …),
5. promoviranje primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Akcijskog plana Vijeća Europe,
6. organiziranje “Prvog istraživanja o stanju osoba s invaliditetom” u Virovitičko-podravskoj županiji,
7. podjela 15 000 letaka kojima je predstavljena Udruga i projekti – od KOMBI KOJI  ŽIVOT ZNAČI (nabava prilagođenog vozila za prijevoz osoba u kolicima) kao AED-ov projekt koji je uporište i preduvjet kasnijim projektima NEOVISNO ŽIVLJENJE, KLUB MLADIH, MOBILNOST MLADIH, OSOBNI ASISTENT – do „POMOĆ U KUĆI – Prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom“,
8. tiskanje Vodiča kroz Slatinu za osobe s invaliditetom,
9. inicijativa za osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Slatine i Virovitičko-podravske županije, izradu Slatinske i Županijske strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007. – 2015. godine,
10. sudjelovanje na edukacijama za voditelje projekta Osobni asistent, korisnike osobnih asistenata i osobne asistente,
11. organiziranje  pružanja  socijalnih usluga osobama s invaliditetom starije životne dobi u njihovu domu na području Grada Slatine  i u pet općina koje su pod posebnom državnom skrbi u VPŽ

NAJVAŽNIJI PROJEKTI I PROGRAMI

UREĐENJE OKOLIŠA CENTRA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SLATINI (2003.godine),
KOMBI KOJI ŽIVOT ZNAČI – NABAVA PRILAGOĐENOG VOZILA (2004. godine)
MOBILNOST MLADIH I, II, III, IV, V, VI (2004. – 2009. godine)
OSOBNI ASISTENT (2006. – 2012. godine)
NEOVISNO ŽIVLJENJE I, II, III (2005. – 2007. godine)
KLUB MLADIH – 2005. godine
VJEŽBE DISANJA – ZDRAVSTVENI PROJEKT (2005. godine)
KOMPJUTORSKA OPREMA – 2005. godine)
NOVO ZAPOŠLJAVANJE – TAJNICE UDRUGE 2007/2008. godine
NOVO ZAPOŠLJAVANJE – ADMINISTRATORICE UDRUGE 2009/2010. godine
ADAPTACIJA I OPREMANJE PROSTORA U CENTRU NEVLADINIH UDRUGA U SLATINI. (2005./2006. I 2009. GOD)
KLUB ŽENA – CENTAR ZA PODRŠKU (2008. – 2010. godine)
PODRŠKA OSI +60 (2008./2009. I 2009/2010.godine)
CENTAR ZA PODRŠKU OSOBAMA S INVALIDITETOM NA PPDS-U (2008./2009. GOD)
MALA POMOĆNICA – 2010. – 2012. godine
OSNAŽIMO SE – DIGNIMO GLAS PROTIV NASILJA! – 2011. godine
HRVATSKA I EU – RECI DA! – 2011. godine
POMOĆ U KUĆI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE OSOBA S INVALIDITETOM (2011. – 2014.)
POMOĆNIK U NASTAVI školske godine 2012/2013
„MI“ U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU