Članovi UOSI Slatina na ljetnom kampu u Zadru

U organizaciji Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom (HSUTI) održava se Ljetni kamp za osobe s invaliditetom, prema Trogodišnjem programu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, na kojem je prisutna korisnica Udruge osoba s invaliditetom Slatina Ines Teodorović s članom obitelji, od 30.08.-05.09.2020. godine. Svake godine se Ljetni kamp održava u drugoj destinaciji, a ovog ljeta održava se u Omladinskom hostelu u Zadru u dvije grupe.

Cilj održavanja Ljetnog kampa sa osobama s invaliditetom je pružanje mogućnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, razvijanja samopouzdanja i neovisnosti te socijalnih kontakata, a njihovim članovima obitelji pružit će se mogućnost za korištenje odmora.