Edukacija korisnika i asistenata

Projekt osobne asistencije koji se financira iz sredstava ESF-a, uključuje i redovite edukacije. Jedna takva održana je za 20-ak korisnika i asistenta u Slatini 20. prosinca.

Na edukaciji je prisustvovalo i desetak novouključenih korisnika i asistenata. 

Marica Mirić pojasnila je posao asistenata i korisnika, govorila o načinu rada i kakav odnos trebaju imati asistenti prema korisnicima, ali i korisnici prema asistentima.

U sklopu edukacije polaznici su upoznati s primjenom Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u RH i s ulogom pokreta osoba s invaliditetom, a održan je i tečaj osnovne prve pomoći.