Edukacija korisnika

U okviru projekta Pomoć “nevidljivim” građanima što ga provodi slatinska Udruga osoba s invaliditetom, sukladno planu aktivnosti, održane su dvodnevne edukacije za osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, korisnike socijalnih usluga pomoći u kući. Na edukacijama su Anđelka Zelenko, predsjednica Udruge, Ksenija Vujanović Juras, psihologinja i Ljiljana Randelj, socijalna radnica, uz kratko predstavljanje projekta, izlagale o temama Planiranje aktivnosti i delegiranje zadataka, Tolerancija, Etički kodeks u odnosu korisnik – davatelj usluge i obrnuto, Zdravlje, zdrava prehrana, higijena i sigurnost i Redizajnirana socijalna usluga.