Edukacija “Pozitivna energija za dobro zdravlje”

 

U sklopu projekta Pomoć “nevidljivim” građanima jedna od značajnih aktivnosti su edukacije koje se provode tijekom trajanja cijelog projekta.

Od predviđenih 20 edukacija, najveći je dio održan u vrijeme priprema za početak realizacije pomoći u kući osobama s invaliditetom i starijim i nemoćnim osobama uključenim u projekt. Petnaestu edukaciju održala je psihologinja Ksenija Vujanović-Juras, stručna suradnica u UOSI Slatina. Ona je u Višnjici 15. svibnja pružateljima socijalnih usluga, zaposlenicima u projektu, izlagala o značaju pozitivne energije za dobro zdravlje.