I “Mi” u javnom i političkom životu

Projekt realiziran uz potporu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Ovim projektom UOSI Slatina je ponovo potaknula aktivnosti koje osnažuju žene i mlade osobe s invaliditetom za samostalnost, što neposredno utječe na kvalitetu njihova života s refleksijom  na širu zajednicu. Aktivnim sudjelovanjem ostvaruje se njihova inkluzija u lokalnu zajednicu i konkretni pomaci u stvaranju okruženja u  kojem se uvažava različitost pojedinca, uklanja stigmatizacija osoba s invaliditetom te  pridonosi boljoj socijalizaciji ranjivih skupina društva.

mi1Edukativne programi za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola provodile su i aktivno na njima sudjelovale osobe s invaliditetom koje su učenike upoznale s pojmom invaliditeta, terminologijom, vrstama invaliditeta, osnovnim potrebama osoba s invaliditetom i načinu njihova zadovoljavanja. Edukacije su obuhvatile područja ljudskih prava s naglaskom na prava žena i mladih s invaliditetom,  potrebu mladih s invaliditetom, na toleranciju i međusobnu komunikaciju i na prihvaćanje različitosti kao bogatstva i temeljnog ljudskog prava. Takva je edukacija rezultirala povećanjem empatijom prema mladima i ženama s invaliditetom i o značaju njihova uključivanja u život zajednice. Upoznavanjem s političkim  i kulturnim životom grada povećalo je samopouzdanje i osnažilo za aktivno sudjelovanje u javnom i političkom životu (u kontekstu predstojećih lokalnih izbora i zastupljenosti žena, naročito žena s invaliditetom). Njihovim sudjelovanjem na raznim događanjima javnost je dodatno senzibilizirana za potrebe osoba s invaliditetom.