Održana edukacija “Standardi kvalitete socijalnih usluga – samoprocjena

Za pružatelje socijalnih usluga i članove stručnog tima u Višnjici je 2. srpnja 2015. održana edukacija o temi “Standardi kvalitete socijalnih usluga – samoprocjena”. Prezentacija, koju su održale Ljiljana Randelj, socijalna radnica i Anđelka Zelenko, predsjednica UOSI Slatina obuhvaćala je nekoliko područja: dogovorene mjere kvalitete pružanja socijalnih usluga, najvažnije pokazatelje za procjenu kvalitete pruženih usluga, opće standarde, usmjerenost prema korisnicima i zaštiti njihovih prava, rukovođenje i upravljanje  te samoprocjenu, planiranje i provedbu poboljšanja usluga tijekom projekta Pomoć “nevidljivim” građanima.