Projekt Pomoćnik u nastavi

Projektom „Pomoćnik u nastavi“ omogućila se jednom dječaku s teškoćama integracija u redovni obrazovni sustav, kvalitetniji razvoj fizičkih (motorika), psihičkih (samopouzdanje, motivacija) i socijalnih sposobnosti, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka (druženje i stvaranje prijateljstva) i nastavnih sadržaja, ravnopravno sudjelovanje u svim segmentima nastave. Samim  time  poboljšala se i kvaliteta nastave za sve učenike u razredu putem usluge asistenata u nastavi. Poboljšanjem uvjeta školovanja, učenik s poteškoćama steći će primjerenu obrazovnu razinu, naučiti komunikacijske vještine, kulturu ophođenja kao kvalitetnu podlogu za sve životne uvjete.