Ključno je biti uključen II. – aktivnosti

Udruga osoba s invaliditetom Slatina, nastavljajući dobru suradnju s Pustarom Višnjica, organizirala je 10. i 11. svibnja 2019. godine rekreativno/terapijsko jahanje konja za članove Udruge u sklopu projekta Ključno je biti uključen.

U proljetnom ugođaju trenutke rekreacije potražila su i djeca s osječkog područja hraneći konje veselo se družeći u lijepoj prirodi.