Terenski nadzor projekta

U sklopu  projekta od 4. do 13. svibnja 2015. godine   Renata Butka, voditeljica projekta, Diana Zelenka, koordinatorica u projektu i  Jadranka Srdoč, asistentica u projektu provele su nadzor provedbe projekta. Obuhvaćao je područje jedinica lokalne samuprave na kojima se provodi (Grad Slatina i općine Voćin, Mikleuš, Sopje, Čađavica i Nova Bukovica). Metodom slučajnog odabira anketirano je 38 korisnika. U zaključku izvješća o provedenom nadzoru istaknutko je:

Svi posjećeni korisnici vrlo su zadovoljni obavljenim uslugama i posebno ističu kako im je osiguravanjem pomoći u kući poboljšanja kvaliteta življenja, njihova neovisnost i smanjeni životni troškovi jer dio usluga (nabava namirnica, prijevoz liječniku, plaćanje računa, obvljanje raznih administrativnih troškova) ne moraju više plaćati osobama koje su to za njih obavljale (najćešće susjedi) što im je iznimno važno jer najvećim dijelom žive s oskudnim primanjima. Za prijevoz korisnika na specijalističke preglede u Virovitici, Osijeku i Zagrebu, kao i za prijevoz osoba s invaliditetom u kolicima i teško pokretnih osoba korišteno je postojeće vozilo (kombi) koji je za te potrebe popravljen i servisiran dok se ne preuzme novo specijalno izrađeno i prilagođeno vozilo.

Korisnici kod kojih je proveden nadzor ističu kako su u stalnom kontaktu s pomoćnicama i izvan njihova radnog vremena, osobito i u slučaju nekih izvanrednih potreba (npr. bolesti i potrebe odlaska liječniku, neka hitna nabavka hrane i slično) što im povećava osjećaj sigurnosti. Pohvaljuju ljubaznost djelatnica i djelatnika u projektu, njihovu pažnju i prijateljski pristup te ukazuju na značaj stalnog socijalnog kontakta što pridonosi smanjenju osjećaja njihove društvene isključenosti, osobito u udaljenim selima i samačkim domaćinstvima koje nemaju obitelj ili nemaju članove obitelji u blizini. Svi su korisnici naglasili kako s nestrpljenjem čekaju dolazak svojih pomoćnica jer im uz poslove koje za njih obavljaju puno znače druženje i razgovor te su izrazili želju da i dalje žive u vlastitu domu dok god je to moguće kao i nadu da će se projekt po njegovu isteku nastaviti.