O projektu Pružanje usluga osobne asistencije osobama s invaliditetom – 2

Projekt pod nazivom „Pružanje usluga osobne asistencije osobama s invaliditetom – 2“, u potpunosti financira Europska unija iz ESF-a.

Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Slatina.

Trajanje projekta: od 01. travnja 2017. do 01. travnja 2019. godine.

Vrijednost projekta: 1.869.781,49 kn.

Kontakt osoba: Diana Zelenka

Tel. 033 551 740

Više o ESF-u saznajte na poveznici.

CILJ projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Provedbom aktivnosti Projekta promiču se jednake mogućnosti i suzbijanje diskriminacije na osnovi spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, dobi ili spolne orijentacije tijekom pripreme, izrade i provedbe Projekta.

REZULTATI

Projekt pridonosi Učinkovitim resursima, komponenti Održivog razvoja kroz povećanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, povećanjem njihovih vještina iz područja Neovisnog življenja i pružanju usluge osobne asistencije. Primajući uslugu osobne asistencije korisnici sami kontroliraju aktivnosti vlastitog života, čime se osigurava bolji položaj u svim segmentima društva.

AKTIVNOSTI

Navedenim projektom provodit će se aktivnosti koje će izravno doprinositi dobrobiti zajednice i njenim članovima koji su u nepovoljnijem položaju.

Kako bi se uspješno ispunila svrha projekta, nositelj projektnih aktivnosti uspostavit će suradnju s relevantnim dionicima koji će doprinijeti uspješnoj realizaciji projektnih aktivnosti.

Projekt u cijelosti provodi Uosi Slatina koji kroz partnerstvo s lokalnim udrugama, nacionalnim savezom, te nacionalnom krovnom organizacijom osoba s invaliditetom razvija suradnju širenjem mreže socijalnih usluga na dobrobit osoba s invaliditetom i šire društvene zajednice.

Navedeni razvoj i širenje usluge doprinijet će sustavu izvaninstitucionalne potpore na način da će se korisnicima  pružiti svakodnevna podrška u mobilnosti, svakodnevnim aktivnostima, te administrativnim poslovima.