Podukom i podrškom do integracije u zajednicu

Udruga osoba s invaliditetom Slatina provodi projekt pod nazivom Podukom i podrškom do integracije u zajednicu koji je započeo 1. studenog 2016. godine i traje 12 mjeseci. Cilj projekta je zaštita starijih osoba s naglaskom na aktivnosti u osvješćivanju problema nasilja nad starijim osobama, u obitelji i instituciji, putem medijske kampanje i pružanja savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprječavanja zloporabe ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju starijih osoba te podizanju kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu pružanjem usluge prijevoza.
Naglasak projekta je prevencija socijalne isključenosti i integracija u život zajednice osjetljivih skupina, pružanjem psihosocijalne i pravne pomoći u cilju osnaživanja i sprječavanja svih oblika zlostavljanja i iskorištavanja te podizanju kvalitete života.
Korisnici u projektu su osobe s invaliditetom, osobito žene, ali i stare i nemoćne osobe koje se svakodnevno susreću s raznim oblicima diskriminacije, a često i zlostavljanja, u čemu im je potrebna psihosocijalna pomoć i podrška.
U mjesecu ožujku održana su dva predavanja u okviru Projekta a predavači su bili profesorica Ksenija Vujanović-Juras, potpredsjednica Udruge i Ljiljana Randelj, dipl. soc. radnica,ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slatina. Sve skupa pozdravila je u uvodnom izlaganju Diana Zelenka, predsjednica Udruge. Unatoč izrazitom siromaštvu, diskriminaciji i kršenju ljudskih prava, osobe uključene u projekte Udruge osoba s invaliditetom Slatina imaju optimističniji pogled na život, razvijenija je komunikacija i uvažavanje njihovog ljudskog dostojanstva.